WebMethods

WebMethods

WebMethods to platforma integracyjna, której producentem jest Software AG. Po wdrożeniu tego rozwiązania, nie ma już więcej kłopotów z wysokimi kosztami i dużym stopniem skomplikowania punktowych integracji.

Jedno, kompleksowe środowisko integracyjne, które pozwała w łatwy sposób zintegrować dowolne systemy lub aplikacje bez potrzeby ingerencji w ich kod źródłowy. Rozwiązania webMethods stanowią kompletny zestaw narzędzi integracyjnych – w tym cenioną przez analityków szynę integracyjną Enterprise Service Bus – uzupełniony adapterami, komunikatorami oraz funkcjami wspierającymi bieżący monitoring.

Outbox jest partnerem wdrożeniowym Software AG. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów webMethods, którzy posiadają wszystkie najważniejsze certyfikaty.

Nasze kompetencje w rozwiązaniach webMethods zostały potwierdzone w wielu projektach wdrożeniowych branż: telekomunikacyjnej oraz finansowej.