Wdrożenia Liferay

Wdrożenia Liferay

Liferay jest jedną z najlepszych na świecie platform portalu korporacyjnego. Portal (w standardzie specyfikacji jsr-168) to z definicji aplikacja webowa, która przy wykorzystaniu narzędzi personalizacji pozwala agregować treści z różnych źródeł i dostarczać dla nich interfejs użytkownika.

Kontener portletów (treści z różnych źródeł) będący częścią platformy Liferay kontroluje cykl życia portretu i dostarcza niezbędne zasoby i informacje dotyczące środowiska. Jest odpowiedzialny za inicjalizację i destrukcję portletów oraz przekazywanie żądań użytkownika i odbieranie odpowiedzi.

 Liferay jest platformą wspierającą otwarte standardy, co przekłada się na możliwość wspólpracy z wieloma technologiami w warstwach poniżej warstwy prezentacji:

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najważniejszych cech produktu. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.liferay.com .

Narzędzia out-of-the-box

Liferay Portal dostarczany jest wraz przebudowanymi portletami do wykorzystania przy wdrożeniu organizacji. 

Architektura SOA

Liferay to otwarta architektura pracująca w technologii SOA. Dzięki takiemu podejściu graficzny interfejs użytkownika może agregować informacje pochodzące z różnych systemów na potrzeby realizacji przez użytkownika procesu biznesowego.

Secure Single Sign On (SSO)

Liferay udostępnia możliwość centralnego sterowania dostępem do poszczególnych źródeł informacji. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów bezpiecznego SSO użytkownik pracując w środowisku składającym się z kilku oddzielnych modułów nie będzie musiał się logować do każdego oddzielnie

Szczegółowe autoryzacje dostępu

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa administratorzy portalu mogą przypisywać indywidualnym użytkownikom lub ich grupom role uprawniające do pracy w systemie. Uprawnienia te mogą dotyczyć nie tylko poziomu widoczności całego portleta, ale również jego zawartości, i - co najważniejsze - poziomu danych. Może to być szczególnie przydatne w przypadku, gdy partnerzy biznesowi będą korzystać z portalu, powinni mieć oni dostęp tylko i wyłącznie do "swoich" klientów.

Personalizacja w trybie Single-Click

Liferay dostarcza ergonomiczny mechanizm do personalizacji widoku w ramach autoryzowanego dostępu. Dostosowanie ułożenia informacji na stronach, dodawanie nowej treści, zmiana look&feel może zostać samodzielnie wykonana przez każdego użytkownika za pomocą kilku kliknięć w systemie, bez potrzeby ponownego odczytu z systemu źródłowego. Każdy użytkownik ma swoje preferencje, np. wyszukuje danych po innych kryteriach itp. Jest to jedna z prostszych i najmniej kosztownych możliwości maksymalizacji efektywności pracy użytkownika.

Funkcjonalność Drag & Drop

Informacje zawarte w Liferay Portal mogą być przesuwane po ekranie przy pomocy mechanizmu drag&drop, w celu personalizacji układu pod indywidualne potrzeby użytkownika.

Integracja z Pulpitem

Liferay integruje się z pulpitem Windows użytkownika. Przykładowo, jeśli użytkownik potrzebuje wgrać do środowiska CRM załącznik w postaci pliku, może z łatwością go przeciągnąć na obszar portalu (jeśli uprawnienia na to pozwalają).

Referencje