Tibco

Tibco

Tibco Software Inc. (NASDAQ: TIBX) jest dostawcą oprogramowanie infrastrukturowego, którego przedsiębiorstwa mogą używać zarówno lokalnie, jak i w środowisku chmurowym.

Unikalną cechą platformy TIBCO jest jej zdolność do wyszukiwania, rozumienia i odpowiadania na wydarzenia z życia. Zapewnia to całkowity wgląd w pojawiające się trendy i możliwości, jak również zasoby wymagane do szybkiego zareagowania na te kluczowe wydarzenia.

Dzięki mocy przetwarzania informacji o wydarzeniach w czasie rzeczywistym i zaawansowanej analityce, platforma TIBCO umożliwia osiągnięcie Two-Second Advantage® - dotarcia do ważnych informacji w czasie umożliwiającym podjęcie działań, zanim zrobi to konkurencja.

Tibco dostarcza także swoje zintegrowane rozwiązanie o nazwie Cloud Bus. Jest to szyna - usługa pracująca w chmurze, która daje możliwość użycia platformy integracji w podejściu usługowym. Cloud Bus promuje rozwiązania konfiguracyjne nad programistycznymi, przez co obniża koszty i czas wejścia na rynek implementowanych usług. Tibco oferuje także pełen zestaw skonfigurowanych integracji dla wielu popularnych aplikacji działających w modelu oprogramowania jako usługa (SaaS) i sieci społecznościowych.