Oracle Sales Cloud (Oracle Fusion CRM)

Oracle Sales Cloud (Oracle Fusion CRM)

Oracle Sales Cloud (Oracle Fusion CRM) wspiera proces sprzedaży umożliwiając handlowcom oferowanie większej liczby dopasowanych do potrzeb ich klientów produktów, zaś menedżerom lepszy wgląd w ten proces, co bezpośrednio wpływa na rozwój przedsiębiorstwa. Oracle Sales Cloud (Fusion CRM) łączy mobilne podejście sprzedażowe przedstawicieli handlowych z potężnymi narzędziami analitycznymi i prognozującymi, umożliwia wgląd w profil klienta oraz integrację z działaniami marketingowymi oraz partnerami organizacyjnymi, w celu osiągnięcia zwiększonych zysków.

Oracle zaprojektowało własne rozwiązanie CRM w oparciu o chmurę, uwzględniając przy tym potrzeby zarówno przedstawicieli handlowych, jak i ich przełożonych. Handlowcy sprzedają więcej produktów, ich menedżerowie wiedzą więcej na temat wskaźników sprzedaży, co z kolei pozwala rosnąć przedsiębiorstwu.

Handlowcy sprzedają więcej

Rozwiązanie daje dostęp do potrzebnych informacji w dowolnym miejscu i czasie. Pozwala na zarządzanie kontami klientów i relacjami z nimi, nadzorowanie lejków sprzedażowych oraz integrację z pozostałymi członkami zespołu. To mobilne podejście do sprzedaży ogranicza do minimum czynności administracyjne i maksymalizuje czas poświęcony na sprzedaż.

Menedżerowie wiedzą więcej

Oracle Sales Cloud (Fusion CRM) pozwala zdobyć niezbędną przewagę informacyjną. Raporty dotyczące głównych wskaźników dostępne są na wyciągnięcie ręki – bez opóźnień i kompromisów – pozwalają prognozować i osiągać założone cele bez nieprzyjemnych niespodzianek. Korzystaj z siły, jaką dają Ci informacje i wiedza, dostarczane także w formie wizualizacji z możliwością śledzenia trendów – nawet w wersji mobilnej.

Wskaźniki przedsiębiorstwa rosną

Niezbędne jest ustalenie odpowiednich strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Zmaksymalizuj przychód, dzięki optymalnemu pokryciu podległych obszarów siecią sprzedażową oraz motywowaniu pracowników. Zdobywaj i finalizuj więcej kontraktów, dzięki dodatkowej wiedzy o kliencie, sile partnerów oraz marketingowi.

Aby dodatkowo wzmocnić możliwości Oracle Sales Cloud (Fusion CRM) w zakresie sprzedaży wielokanałowej, Outbox zintegrował z tym rozwiązaniem ComposerCPQ:

Outbox oferuje następujące pakiety usług opartych o Oracle Sales Cloud:

 • Oracle Sales Cloud – szybkie podstawowe wdrożenie w ustalonym zakresie,
 • rozszerzenie Oracle Sales Cloud o wtyczkę umożliwiającą składanie zamówień (Order Capture),
 • integracja Oracle Sales Cloud z obecnymi systemami na zamówienie,
 • usługę integracji Oracle Sales Cloud z innymi systemami.

Oracle Sales Cloud – szybkie podstawowe wdrożenie w ustalonym zakresie

Możliwości rozwiązań oferowanych przez chmurę pozwalają na uzyskanie wartościowych efektów w krótkim czasie. Standardowy model dostarczania produktów CRM (wodospad) wymaga długiej analizy, a następnie developmentu i testów, przez co powoli ustępuje on miejsca bardziej zwinnemu podejściu, które zakłada dostarczanie oprogramowania w małych paczkach, w krótkich odstępach czasu, dzięki czemu mogą one od razu zostać użyte z korzyścią dla przedsiębiorstwa.

Aby osiągnąć ten cel, Outbox oferuje Państwu podstawowe wdrożenie Oracle Sales Cloud w ustalonym zakresie, dzięki czemu rozwiązanie może zostać wdrożone nawet w 8 tygodni.

Outbox implementuje rozwiązanie Oracle Sales Cloud używając zunifikowanego podejścia stworzonego specjalnie przez Oracle i służącego wdrażaniu oprogramowania typu SaaS (oprogramowanie jak usługa). Jest to podejście iteracyjne, którego fazy mogą być powtarzane w przypadku wieloetapowej integracji.

oracle steps

Szybkie wdrożenie oferowane przez Outbox korzysta z najlepszych praktyk udostępnionych przez Oracle, jak również z rozległego doświadczenia Outbox w dziedzinie implementacji systemów klasy CRM. Posiadamy ponad 12 referencji potwierdzających wdrożenie rozwiązań CRM opartych
o chmurę w branżach takich jak: ubezpieczenia, automatyzacja procesów, oprogramowanie, outsourcing, higiena, telekomunikacja, produkcja, dystrybucja oraz farmaceutyki.

[N.B. Case Studies will be prepared and inserted here, including Rhythm Enterprise Oracle Sales Cloud implementation]

Oferowane przez Outbox szybkie wdrożenie systemu ma z góry określony zakres prac, które będą odbywały się w ramach jego pierwszego, pilotażowego, etapu. Późniejsza etapy implementacji mogą zawierać prace, których nie obejmuje etap pilotażowy.

Poza zakresem znajdują się:

 • Wydobycie/wyczyszczenie danych ze starych systemów
 • Integracja z innymi systemami
 • Niestandardowe rozszerzenia
 • Uruchomienie i skonfigurowanie funkcji mobilnych
 • Uruchomienie i skonfigurowanie panelu motywacji
 • Uruchomienie i skonfigurowanie panelu relacji z partnerami

Rozszerzenie Oracle Sales Cloud o wtyczkę umożliwiającą składanie zamówień (Order Capture)

Outbox oferuje rozszerzenie Oracle Sales Cloud o wtyczkę umożliwiającą składnie zamówień (Order Capture).

Wykorzystując doświadczenie pochodzące z kontaktów z klientami używającymi Oracle CRM, Outbox dokonał integracji swojego autorskiego rozwiązania CPQ opartego o chmurę – Composer CPQ. Pozwala to rozszerzyć cykl sprzedaży poza zarządzanie namiarami i możliwościami i włączyć do niego także wyceny i zamówienia.

Zintegrowane przez nas rozwiązanie pozwala używać w Oracle Sales Cloud 5 usług oferowanych przez Composer CPQ:

oracle composer

Order Capture w Oracle Sales Cloud może być wykorzystany w wielu scenariuszach biznesowych – od handlowców prezentujących na spotkaniach wyceny tworzone w czasie rzeczywistym za pomocą urządzeń mobilnych, poprzez samo obsługę w e-handlu, aż do sprzedaży opartej o przedstawicieli. Co ważne, niezależnie od wybranego scenariusza, jakość procesu sprzedażowego i zgodność produktu z zamówieniem pozostanie bez zmian.

Przykładowy scenariusz biznesowy TUTAJ.

­

Order Capture for Oracle Sales Cloud can be delivered in two ways:

Rozwiązanie Order Capture dla Oracle Sales Cloud może zostać dostarczone na dwa sposoby:

 • Jako standardowe rozszerzenie, w stanie w jakim jest,
 • Jako skonfigurowane rozszerzenie zawierająca Państwa konfigurację, ceny oraz proces wyceny – dostarczone jako dodatkowa usługa wchodząca w zakres oferowanego przez nas szybkiego wdrożenia.

­

Integracja Oracle Sales Cloud z obecnymi systemami na zamówienie

Proces sprzedaży rzadko kiedy odbywa się w izolacji od reszty procesów organizacji. Transakcje muszą zostać następnie opłacone  i zrealizowane, a także dostarczona musi być także obsługa klienta – w wielu branżach proces ten jest jeszcze bardziej skomplikowany. Oznacza to konieczność zintegrowania Oracle Sales Cloud z istniejącymi już u Państwa systemami.

Outbox oferuje usługi integracji Oracle Sales Cloud, co pozwala zapewnić Państwa przedsiębiorstwu maksymalizację korzyści z implementacji Oracle Sales Cloud do obecnego środowiska IT.

Outbox może pochwalić się referencjami dotyczącymi integracji zarówno opartych na chmurze, jaki
i lokalnych rozwiązań CRM z systemami obecnymi już w danym środowisku, włączając w to systemu takie, jak:

 • Oracle Fusion Middleware
 • webMethods
 • Tibco
 • IBM WebSphere
 • Mule
 • MetaStorm
 • Apache ServiceMix, ActiveMQ and Camel
 • Fuse ESB

Usługi integracji Oracle Sales Cloud z innymi systemami

Dla przedsiębiorstw, które nie są gotowe wdrożyć pełnego zestawu funkcjonalności Oracle Sales Cloud – w celu ochrony poczynionych wcześniej inwestycji z dziedziny systemów CRM albo obawy o przerwanie działalności organizacji w skutek dużego wdrożenia – oferujemy alternatywne podejście do wdrożenia Oracle Sales Cloud, polegające na integracji moduł po module, przy jednoczesnej koegzystencji systemów.

W ramach oferowanej przez Outbox usługi integracji Oracle Sales Cloud pomożemy Państwu zdefiniować, zaprojektować i wdrożyć odpowiadający Państwu scenariusz koegzystencji obecnych rozwiązań CRM z Oracle Sales Cloud, wliczając w to proces migracji danych.

Outbox posiada referencje projektowe dotyczące implementacji wszystkich wiodących na rynku rozwiązań CRM, wliczając w to:

 • Oracle CRM:
  • Oracle RightNow CX Cloud Service
  • Oracle PeopleSoft Enterprise CRM
  • Oracle Siebel CRM
 • Salesforce CRM
 • Microsoft Dynamics CRM

Możemy pomóc Państwu wzbogacić istniejące rozwiązania poprzez integrację jedynie wybranych modułów Oracle Sales Cloud, lub pomóc określić plan działania pozwalający na odejście od starych rozwiązań i pełne przejście na Oracle Sales Cloud.

Pobierz jako PDF­

Oracle gold partner Oracle wyróżnienia

Outbox specjalizuje się w implementacji Oracle Sales Cloud oraz otrzymał nagrodę od Oracle Polska, potwierdzającą te kompetencje. Status Złotego Partnera Fusion CRM jest gwarancją wysokiej jakości usług firmy Outbox.

Nasz zespół składa się z certyfikowanych specjalistów Oracle Sales Cloud (Fusion CRM), którzy dostarczyli jedną z pierwszych implementacji Oracle Fusion CRM na świecie.

Outbox jest jednym z pierwszych globalnych niezależnych dostawców oprogramowania, który współpracuje z Oracle przy Oracle Sales Cloud. Zintegrowaliśmy nasze autorskie rozwiązanie Composer CPQ z rozwiązaniem Oracle w celu zwiększenia poziomu sprzedaży oraz wyrównania jakości obsługi klienta na wszystkich płaszczyznach. Proszę obejrzeć dostępny poniżej film:

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

 

Stanisław Piechowicz
stanislaw.piechowicz@outbox.pl
tel. +48 22 463 41 11