Mule ESB

Mule ESB

Mule ESB jest lekką, opartą na Javie, platformą integracyjną dla przedsiębiorstw (ESB), która umożliwia programistom na sprawne i łatwe łączenie ze sobą aplikacji, pozwalając im na wymianę danych. Mule ESB umożliwia wyjątkowo nieskomplikowaną integrację istniejących systemów, niezależnie od technologii o które są one oparte, wliczając w to JMS, WebServices, JDBC, HTTP i inne.

Główną zaletą platformy integracyjnej jest jej zdolność do umożliwienia różnym aplikacjom wzajemnej komunikacji, dzięki pełnieniu funkcji przekaźnika przekazującego dane wewnątrz przedsiębiorstwa lub Internetu.

Mule ESB oferuje rozbudowany zestaw możliwości takich jak:

  • tworzenie i hosting usług – upublicznia i hostuje usługi, zdatne do ponownego użycia – w ramach lekkiego rozwiązania, jakim jest Mule ESB;
  • pośredniczenie między usługami – pozwala na ustalenie konkretnych formatów wiadomości i protokołów, za pomocą których można kontaktować się z poszczególnymi usługami, oddziela logikę biznesową od wiadomości oraz umożliwia niezależne od lokalizacji wywoływanie usług;
  • przekazywanie wiadomości – przekazuje, filtruje i przekształca wiadomości
    w zależności od ich treści i skonfigurowanych reguł;
  • przekształcanie danych – umożliwia zgodną wymianę danych o różnych formatach
    ​i poprzez różne protokoły.
    Mule integration service

­