IBM WebSphere

IBM WebSphere

IBM WebSphere jest rozwiązaniem pracującym w modelu architektury oprogramowania opartego na usługach, umożliwiającym implementację, utrzymanie i optymalizację dynamicznych, połączonych ze sobą, procesów biznesowych.

WebSphere dostarcza całkowitej infrastruktury, wliczając w to serwery, usługi i narzędzia potrzebne do stworzenia, wdrożenia, uruchomienia i monitorowania aplikacji sieciowych, wieloplatformowych i wieloproduktowych.

Daje to całkowite rozwiązanie dla modelu architektury oprogramowania opartego na usługach, które pozwoli twojej organizacji zwinnie i efektywnie zarządzać całą platformą integracyjną.