Wdrożenie FAIRSAIL

Wdrożenie FAIRSAIL

Fairsail

Fairsail jest wiodącym dostawcą systemów HR opartych o rozwiązania chmurowe – jedynych, które spełniają wszystkie wymagania dzisiejszych departamentów HR. Produkt dostarczony jest w chmurze i zawiera szeroki zakres funkcjonalności, od modułu HCM i rekrutacyjnego do modułów premii i urlopów – wszystkie dostępne są z poziomu jednego portalu. Rozwiązanie takie jest w pełni zgodne ze wszystkimi lokalnymi rozporządzeniami panującymi w filiach firmy, jak również z tymi w centrali. Rozwiązanie Fairsail dostarcza idealnego połączenia wartości użytkowej z redukcją obciążenia administracyjnego spoczywającego zarówno na pracownikach, jak i na pracodawcy.

Tworząca go technologia bazuje na latach doświadczeń, dzięki czemu jest on przystępny dla użytkownika i przetwarza dane HR w sposób inteligentny, co sprawia, że rozwiązanie to stworzone to jest dla globalnych, rozwijających się firm. Fairsail pokazuje nam, w jaki sposób HR wpływa pozytywnie na rozwój współczesnych przedsiębiorstw, dzięki umożliwieniu współpracownikom z całego świata kontaktów między sobą, zarówno dla swojego pożytku, jak również z pożytkiem dla pracodawcy.

Produkty Fairsail: