Customer Experience

Customer Experience

Doświadczenie klienta

Wkroczyliśmy w erę silnej pozycji klienta będącej efektem wzrostu liczby użytkowników Internetu, ich obecności w mediach społecznościowych, a także rosnącej konkurencji na rynku. Za wzmocnieniem tej pozycji idą wysokie oczekiwania. Klienci jak nigdy wcześniej nie byli skłonni do natychmiastowej rezygnacji z usług niesatysfakcjonującego ich dostawcy, co więcej – coraz chętniej dzielą się przykrymi doświadczeniami z innymi. Zważywszy na głęboką penetrację miejsc pracy przez sieci społeczne, w coraz większym stopniu dotyczy to zarówno handlu B2B, jak i B2C.

Obszar Customer Experience w Polsce i na świecie jest swoistym miejscem bitwy, ponieważ stanowi jednen z niewielu wyróżników, które są niezwykle trudne do skopiowania przez konkurencję. Innowacje i inwestycje mogą dać prawdziwą przewagę nad rywalami. Dostarczanie powtarzalnego, zgodnego z oczekiwaniami klientów doświadczenia w dogodnych im formach – głosowej, poprzez kanały cyfrowe czy za pomocą kontaktu bezpośredniego – mogą wzmocnić organizacjom satysfakcję klientów, zapewnić ich lojalność i poparcie. Poprawia to z kolei krótkoterminową i długoterminową rentowność inwestycji prywatnego biznesu, co przekłada się także na pozytywne efekty w strefie sektora publicznego.

Włączanie inwestycji w dziedzinie CRM do kluczowych działań na rzecz poprawy Customer Experience w Polsce i na świecie jest jednym z głównych wyzwań stojących dziś przed kadrą zarządzającą.

Poniższy schemat przedstawia wszystkie aspekty, które tworzą satysfakcję klienta. Outbox oferuje usługi wdrożeniowe światowej klasy rozwiązań IT, które dotyczą tychże aspektów. Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach, prosimy skorzystać z menu po lewej i wybrać odpowiedni obszar.

Współpracując ze wszystkimi wiodącymi dostawcami technologii wspieramy naszych klientów, aby właściwy dobór narzędzi, wyraźnie uwzględniających potrzeby, doprowadził do osiągnięcia możliwie najwyższego zwrotu z inwestycji.

Customer Experience Management
Relationship Salesforce Social Command Center
Salesforce Marketing Cloud
Radian6
BuddyMedia
RightNow Social Experience
Marketing Salesforce Marketing Cloud
Oracle Marketing Cloud - Eloqua
Oracle Siebel
Microsoft Dynamics CRM
Brandmaker
Sales Composer CPQ
Composer Guided Selling
Microsoft Dynamics CRM
Oracle Siebel
Oracle Sales Cloud – Fusion CRM
Salesforce Sales Cloud CRM
Support Microsoft Dynamics CRM
Oracle Siebel
Oracle Service Cloud – RightNow
Salesforce Service Cloud CRM

­