ŚCIEŻKA KARIERY

ŚCIEŻKA KARIERY

Praca w Outbox zorganizowana jest projektowo. Każdy pracownik ma swojego opiekuna (manager), z którym ustala i monitoruje indywidualną ścieżkę kariery. Co roku organizujemy proces oceny pracowniczej, w której wszyscy konsultanci dokonują przeglądu swoich osiągnięć w ostatnim okresie. Najlepsi mogą liczyć na awans i podwyżki wynagrodzeń.

Obie ścieżki kariery zaczynają się od pozycji Młodszego Konsultanta (Junior Consultant).

Ścieżka kariery