Contact - offices

Kontakt - biura

Outbox sp. z o.o.

Outbox sp. z o.o.

ul. Puławska 182
02-670 Warszawa

tel. +48 22 463 41 11
fax. +48 22 463 41 10
email: office@outbox.pl

VAT: PL 52 72 447 195

REGON: 015791760
KRS: 0000213301

Sąd rej.m.st. W-wy, XIII Wydz. Gosp
Kapitał zakładowy 567.000 zł

Outbox Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH)

Outbox Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH)

CUBUS, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf

tel: +49 21138789375
fax: +49 21138789377

email: office@outboxgroup.de

Outbox SARL

Outbox SARL

30 Avenue George V
75008 Paris

tel.: +33 1 53 57 49 20
fax: +33 1 78 41 67 12

email: office@outboxgroup.co.uk

VAT: FR 03 518 094 263

Outbox UK

Outbox UK

City Point 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT

tel.: +44 207 153 1709
email: office@outboxgroup.co.uk